Intresseanmälan
lägenheter

Skicka intresseanmälan för lägenheter

(Intresseanmälan ligger bara kvar i 12 månader, därefter får ni skicka in ny anmälan om fortsatt intresse finns.)

  Namn *

  Telefon *

  E-post *

  Ålder

  Postadress och ort

  Postnummer


  Arbetar


  Studerar

  Arbetsgivare

  Årsinkomst

  Civilstånd

  Nuvarande bostad

  Om annat är valt, ange bostadsform här

  Övriga boende i lägenheten

  Antal

  Ålder

  Önskad lägenhet 1:a val - antal r o k.

  Önskad lägenhet 2:a val - antal r o k.

  Önskat våningsplan 1:a val

  Önskat våningsplan 2:a val

  Datum för önskad inflyttning och övrig information


  Jag accepterar att ni tar kreditupplysning